ഡോ:അനു കെന്നത്തിന്റെ വചന പ്രഘോഷണം ഡാളസിൽ നവം, 4മുതൽ 6 വരെ

ഡാളസ്:ഐ പി സി കാർമേൽ സഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നവം:4 മുതൽ 6വരെ ഐ പി
പ്രത്യേക *ഉണർവുയോഗങ്ങൾ*സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

മസ്കെറ്റിലുള്ള ഐ പി സി കാർമേൽ ചർച്ചിൽ (1301, N Belt Line Rd Mesquite TX75149) വെച്ച് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗങ്ങളിൽ ഡോ:അനു കെന്നത്ത്*,(ജർമ്മനി) വചന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നു

കൊല്ലത്തു ജനിച്ചു പ്രഥാമിക വിദ്യാഭ്യാ സത്തിനു ശേഷം സതേൺ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജര്മനിയിലുള്ള കൊളോൺ യൂണിവാഴ്സിറ്റി എന്നിവയിൽ നിന്നും .
ഉന്നത ബിരുദം നേടി ജർമനിയിൽ ഡോക്ടറായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അനു കെന്നത്ത്. ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസിയാണ്.

നവംബര് 4 മുതൽ 6വരെ നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളിൽ സംബന്ധിച്ച് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ കർത്താവിൻറെ നാമത്തിൽ ഏവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നതായി .
സംഘാടകർ അറിയിച്ചു വിവരങ്ങൾക്ക്.
പാസ്റ്റർ മോഹൻ മയലിൽ 469 460 0466, ബ്രദർ തോമസ് മത്തായി 732 713 4640

Leave Comment