നയാഗ്ര മലയാളി സമാജത്തിന്റെ തണല്‍മരം പദ്ധതി: ആദ്യ ഭവനത്തിന്റെ താക്കോല്‍ദാനം നിര്‍വഹിച്ചു – ആസാദ് ജയന്‍

നയാഗ്ര മലയാളി സമാജത്തിന്റെ തണല്‍ മരം പദ്ധതിയുടെ കീഴില്‍ നിര്‍മിച്ച ആദ്യ ഭവനത്തിന്റെ താക്കോല്‍ ദാനം നിര്‍വഹിച്ചു . ഇടുക്കിയിലെ കഞ്ഞിക്കുഴിയില്‍…