ചെങ്ങന്നൂര്‍ ഗവ.ഐടിഐയില്‍ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷന്‍

Spread the love

ചെങ്ങന്നൂര്‍ ഗവ.ഐടിഐയില്‍ കാര്‍പെന്റര്‍ ട്രേഡിലേക്ക് സപോട്ട് അഡ്മിഷന്‍ ഒക്ടോബര്‍ 20 ന് നടത്തും. അപേക്ഷാര്‍ഥികള്‍ അന്നേ ദിവസം രാവിലെ ഒന്‍പത് മുതല്‍ നടക്കുന്ന രജിസ്ട്രേഷനിലും സ്പോട്ട് അഡ്മിഷനിലും അസല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സഹിതം പങ്കെടുക്കണം. ഫോണ്‍ : 0479 2452210, 2953150, 8281776330, 9605554975, 6238263032.