എൻ‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ദുരിതബാധിതര്‍ക്ക് ധനസഹായം അനുവദിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു – മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്‍ മുഖേന പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കുന്ന കാസര്‍കോട് ജില്ലയിലെ 5,287 എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ദുരിതബാധിതര്‍ക്ക് 1000 രൂപ നിരക്കില്‍ ഒറ്റത്തവണ ധനസഹായം അനുവദിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.
പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശമ്പള/വേതനഘടനയ്ക്ക് പൊതുചട്ടക്കൂട് :

കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശമ്പള/വേതന ഘടനയ്ക്ക് പൊതുചട്ടക്കൂട് രൂപീകരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തിയ വിദ്ധഗ്ധ സമിതി ശുപാര്‍ശകളാണ് അംഗീകരിച്ചത്.
ഡോ. എംആര്‍ ബൈജു പിഎസ് സി ചെയര്‍മാന്‍ :
പബ്ലിക്ക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാനായി ഡോ. എംആര്‍ ബൈജുവിനെ പരിഗണിച്ച് ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് ശുപാര്‍ശ നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.
തസ്തിക :
കേരള യൂത്ത് ലീഡര്‍ഷിപ്പ് അക്കാദമിയില്‍ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് പ്രൊജക്ട് മാനേജര്‍ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.
മുന്‍കാല പ്രാബല്യം :
കേരള സെറാമിക്സിലെ ഓഫീസര്‍മാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന്
1.1.2018 മുതല്‍ മുന്‍കാല പ്രാബല്യം നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.
സാധൂകരിച്ചു :
ട്രാവന്‍കൂര്‍ കൊച്ചിന്‍ കെമിക്കല്‍സ് ലിമിറ്റഡിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക്
ബോണസായി 22,500 രൂപ വീതം നല്‍കിയ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ
തീരുമാനം സാധൂകരിച്ചു.
2023 ലെ പൊതു അവധികള്‍ :
2023 കലണ്ടര്‍ വര്‍ഷത്തെ പൊതു അവധികളും നെഗോഷ്യബിള്‍ ഇന്‍സ്ട്രുമെന്‍റ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള അവധികളും അംഗീകരിച്ചു.

Leave Comment